Heerlen – Akerstraat en Maastrichtstraat

Praktijk Heerlen Akerstraat en Maastrichtstraat

Gwenny Smeets
Ik ben Gwenny Smeets en in 1984 ben ik gestart met mijn praktijk te Heerlen. Mijn grootste
uitdaging blijft het intensieve contact met de cliënt en het motorisch leerproces kortweg het
oefenen met de cliënt.
Tijdens de therapie ontstaat een betere houding en bewust bewegingsgedrag. Dat zij zonder
pijn en met grotere zelfredzaamheid weer met plezier kunnen bewegen. Als oefentherapeut zie je
de mens als geheel, maar door ervaring en scholing heeft het behandelen van pubers met
houdingsproblemen en volwassenen met nek- en schouderklachten mijn voorkeur.
Daarnaast neem ik deel aan Rug in groei. We screenen de rug van kinderen in groep 8 op
basisscholen, om houdingsafwijkingen op latere leeftijd te voorkomen.
Tevens ben ik Slaapoefentherapeut voor volwassenen, peuters, kinderen en pubers.

monique-van-raalte-2019

Monique van Raalten
Ik ben Monique van Raalten. Als oefentherapeut behandel  ik mensen met mn rug-, nek- en schouderklachten. Ik werk  ook veel met en voor ouderen. Het behouden van hun zelfstandigheid en mobiliteit in het dagelijkse leven vind ik erg leuk en dankbaar om te doen. “Meer bewegen voor ouderen” in zorgcentra en groepslessen voor 60+ (cesargym) is een zijweg van de oefentherapie die ik,  al jaren, met heel veel plezier geef.

Sinds 2018 ben ik ook opgeleid als slaapoefentherapeut. Doel van de behandeling bij mensen met slaapproblemen mbv slaapoefentherapie is:

Vermindering  of opheffen van  klachten ten gevolge van  slapeloosheid (zoals inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust zijn bij opstaan, concentratieproblemen, piekeren, vermoeidheid overdag… e.a.)  zodat beperkingen in het sociaal-, of beroepsmatig functioneren eveneens verminderden of (meestal) worden opgeheven. De behandeling werkt volgens een 24- uurs visie. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van de slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. De slaapoefentherapeut werkt aan de duur, de kwaliteit  en het tijdstip van de slaap. Meer informatie hierover vindt u op www.slaapoefentherapie.nl

In 2016 is het project “rug in de groei” in de regio Parkstad van start gegaan. Door de snelle groeiontwikkeling bij de jeugd en het ontbreken van toezicht en zorg hiervoor door instanties, krijgen basisschoolkinderen van groep 8 (en soms ook groep 7) met toestemming van de ouders een rugcontrole met bijbehorend advies. Ook ik werk hieraan mee samen met mijn andere collega’s van oefentherapie Parkstad.

Het is juist die diversiteit die mijn werk zo leuk en afwisselend maken.


Praktijk OefenTherapie Cesar Akerstraat
Monique van Raalten en Gwenny Smeets
Akerstraat 27
6417 BJ Heerlen
Tel: 045-5718075

Openingstijden (Monique): Dinsdag en donderdag van 8.00u tot 18.00u
Openingstijden (Gwenny): Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 u t/m 18.00u


Praktijk OefenTherapie Cesar Maastrichtstraat

Monique van Raalten
Maastrichtstraat 2
6415 XP Heerlen
Tel: 06-12866146

Openingstijden: Woensdag en vrijdag van 12.00u tot 18.00u

KVK: 14118660 (Monique) 14119346 (Gwenny)

Neem contact met ons op.

Kwaliteitsregisterparamedici