Werkwijze

Werkwijze van OefenTherapie Parkstad

Tijdens de eerste behandeling proberen wij middels een uitgebreid vraaggesprek een duidelijk beeld te krijgen wat uw klachten zijn en wat uw klachten voor invloed hebben op uw dagelijks functioneren.
Dan volgt er een lichamelijk onderzoek waarbij we ten eerste gedetailleerd uw houdings- en bewegingspatroon analyseren en worden verder de mobiliteit van de gewrichten, de spierspanning , kracht en lengte onderzocht en kijken we o.a ook naar het ademhalingspatroon ed. Aan de hand van de informatie die we zowel uit het vraaggesprek als uit het onderzoek krijgen ,stellen we een helemaal op uw afgestemd behandelplan op.

We behandelen volgens richtlijnen en protocollen die door onze beroepsvereniging zijn gemaakt.

werkzijde