Slaapoefentherapie

Slaapoefentherapie_logo

Slaapoefentherapie

Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het uit zich op den duur ook in een verminderd dagelijks functioneren. Invloeden van de dag lopen door in de nacht en vervolgens zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de volgende dag. De slaapoefentherapeut benadert de slaapproblemen dan ook vanuit een 24-uurs visie. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en patronen van het slaapprobleem op biologisch, psychologisch en sociaal vlak inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost. Ook bieden wij nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën. Slaapoefentherapie streeft ernaar om de slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van slapeloosheid dusdanig te verminderen dat beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven. De klachten, als gevolg van een slaapprobleem, kunnen zijn: vermoeidheid overdag, concentratieproblemen, pijn, piekeren, angst, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust wakker worden.
Herkent u dit? Maak dan een afspraak met de slaapoefentherapeuten Gwenny Smeets of Nicolle Helders

Voor meer informatie: http://www.slaapoefentherapie.nl/

Slaapoefentherapie_logo