Klachten aan armen, nek en/of schouder

Geplaatst op

Klachten aan armen, nek en/of schouders komen veel voor. Meestal vormen een verkeerde(werk)houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Door een stijve nek ,een pijnlijke schouder en/of arm gaat men anders bewegen. Hierdoor raakt het systeem van spieren, botten en gewrichten uit balans en belandt men in een vicieuze cirkel. Ook kan de pijn de ademhaling, het concentratievermogen en het slaappatroon beïnvloeden. Optimaal functioneren is dan niet meer mogelijk. Wij oefentherapeuten geven houdingscorrectie waardoor de stand van rug, schouders en nek weer in het axiale vlak komen .De balans in spieren en gewrichten herstelt, de overbelasting neemt af en lost op. De oefentherapeut doorbreekt de ontstane overbelasting met oefeningen die de spieren zowel ontspannen als versterken waar dit nodig is. Ook komen werksituaties en werkhoudingen uitgebreid aan bod . De oefentherapeut stemt de behandeling af op de persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat er inzicht wordt verkregen in het ontstaan van de klachten . De cliënt leert hoe hij zelf adequaat op zijn klachten kan reageren zodat de klachten verminderen, verdwijnen en niet meer terugkeren. De cliënt krijgt oefeningen en adviezen op maat voor de dagelijkse activiteiten. Zowel de werkomgeving (hoogte stoel en bureau),de thuissituatie (stofzuigen, strijken) als hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Voorbeeld: het bewegen van de armen naar voren: Tijdens het bewegen van de armen naar voren moet de gehele wervelkolom goed gestrekt zijn en wijzen de schoudertoppen naar opzij. De armen worden met licht gebogen ellebogen naar voren getild waarbij de schouders laag blijven. De nek en het hoofd blijven hierbij lang (kruin naar plafond en kinlijn horizontaal)

Slaapoefentherapie

Geplaatst op

Slaapoefentherapie

Een slaapstoornis is niet alleen een nachtelijk probleem, het uit zich op den duur ook in een verminderd dagelijks functioneren. Invloeden van de dag lopen door in de nacht en vervolgens zullen de gevolgen van een slechte nachtrust doorlopen in de volgende dag. De slaapoefentherapeut benadert de slaapproblemen dan ook vanuit een 24-uurs visie. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en patronen van het slaapprobleem op biologisch, psychologisch en sociaal vlak inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost. Ook bieden wij nazorg (na behandeling in het slaapcentrum) voor apneu, restless legs en parasomnieën. Slaapoefentherapie streeft ernaar om de slapeloosheid zelf en de klachten als gevolg van slapeloosheid dusdanig te verminderen dat beperkingen in het sociaal of beroepsmatig functioneren zijn verminderd of opgeheven. De klachten, als gevolg van een slaapprobleem, kunnen zijn: vermoeidheid overdag, concentratieproblemen, pijn, piekeren, angst, inslaapproblemen, doorslaapproblemen, te vroeg wakker worden, niet uitgerust wakker worden.
Herkent u dit? Maak dan een afspraak met de slaapoefentherapeuten Gwenny Smeets of Nicolle Helders
Slaapoefentherapie_logo

Artrose

Geplaatst op

Artrose, ongeveer 1,1 miljoen  Nederlanders hebben deze aandoening. Het kan ontstaan bij overgewicht, na oude sportletsels, bij afwijkingen in de gewrichten, door erfelijkheid, bij te ruime gewrichtsbanden, door te weinig spierkracht, door de manier waarop je loopt, tilt, of hurkt.
Artrose is chronisch en langzaam progressief. De oefentherapeut helpt bij het krijgen van ziekte inzicht, houdingscorrectie en zelfredzaamheid.

De oefentherapeut behandelt artrose aan de hand van de door de beroepsvereniging ontwikkelde Artrose Richtlijn en een protocol dat gebruikt wordt in ons Artrose Netwerk. Het protocol bestaat uit een inventarisatie van de artrose, testen, informatie en preventieadviezen, het aanleren van coping methodes en het behandelprogramma dat gericht is op spierkracht en functioneel oefenen.

artrose knie

Behandeldoelen en kernpunten van de Richtlijn en het Artrose Protocol zijn:

  • correctie en automatiseren van relevante houdingen en bewegingen.
  • pijnbestrijding en pijncoping.
  • behouden van de beweeglijkheid, spierkracht en coördinatie rondom de aangedane gewrichten.
  • verbeteren van de balans tussen belasting en belastbaarheid en voldoende belast bewegen, waarbij symmetrische bewegingen voorop staan.
  • verminderen van bewegingsangst, het bevorderen van het zelfstandig functioneren en de zelfredzaamheid van de patiënt o.a. door het geven van valpreventie.
  • het verbeteren van de fysieke conditie m.b.t. het ADL.
  • indien nodig het optimaliseren van het adempatroon.
  • verminderen of voorkomen van negatieve gevolgen van artrose voor deelname aan het maatschappelijk leven.

Een motorische gedragsverandering aanleren vraagt geruime tijd. Het is een totaalbehandeling. De essentie is dat de patiënt  zijn of haar eigen grenzen herkent en de juiste houdings- en bewegings- gewoonten leert en traint. Een taak voor ons is het bevorderen van de  motivatie  om in beweging te  blijven.

 

Heeft u last van artrose klachten en wilt u actief hier wat aan doen, neem dan contact op met een van de oefentherapeuten van OefenTherapie Parkstad